Hệ thống phòng VIP

VIP 1

VIP 1

20 – 24 khách

VIP 2

VIP 2

10 – 12 khách

VIP 3

VIP 3

8 – 10 khách

VIP 5

VIP 5

8 – 10 khách

VIP 6

VIP 6

8 – 10 khách

VIP 8

VIP 8

36 – 40 khách

VIP 9

VIP 9

10 – 12 khách

VIP 11

VIP 11

10 – 12 khách

VIP 12

VIP 12

6 – 8 khách

VIP CHIVAS

Chivas Room

20 – 24 khách

CIGAR ROOM

Cigar Room

6 – 8 khách

Bàn thưởng Trà

Bàn Trà

6 – 8 khách

Sảnh tầng 1

Sảnh tầng 1

Trên 100 khách

G-Sen Vàng

G-Sen Vàng

Trên 100 khách