Menu Tiềm hầm cao cấp 37

Menu Tiềm hầm cao cấp 37

Nhất vương 37 tuyệt đỉnh tinh hoa
Nhất vương 37 tuyệt đỉnh tinh hoa
Súp bào ngư 37 ngũ vị
Súp bào ngư 37 ngũ vị
Súp vi cá 37 thượng hạng
Súp vi cá 37 thượng hạng
Súp vi cá bào ngư 37 đệ nhất
Súp vi cá bào ngư 37 đệ nhất
Súp yến 37 bạch tuyết
Súp yến 37 bạch tuyết
Chim tiềm hồng sâm 37
Chim tiềm hồng sâm 37
Bảo ngọc hải sâm vàng tiềm đông trùng
Bảo ngọc hải sâm vàng tiềm đông trùng
Vi cá 37 hầm đông trùng tay cầm
Vi cá 37 hầm đông trùng tay cầm
Yến tiềm hồng sâm bạch tuyết 37
Yến tiềm hồng sâm bạch tuyết 37
Ba ba tiềm thiên trúc tuyệt đỉnh âm dương 37
Ba ba tiềm thiên trúc tuyệt đỉnh âm dương 37
Sâm cầm tiềm đông trùng táo đỏ 37
Sâm cầm tiềm đông trùng táo đỏ 37
Gà đen 37 tiềm hải sâm vàng
Gà đen 37 tiềm hải sâm vàng
Lẩu gà tiến vua tiềm sâm hảo hạng
Lẩu gà tiến vua tiềm sâm hảo hạng
Bào ngư hầm sâm sốt dầu hào bông cải
Bào ngư hầm sâm sốt dầu hào bông cải
Bào ngư sốt hồng sâm thượng hạng
Bào ngư sốt hồng sâm thượng hạng
Bảo ngọc 37 tiềm thiên trúc hồng sâm
Bảo ngọc 37 tiềm thiên trúc hồng sâm